Unsere Hunde

Reika go KiYama, Jugendchampion VDH
Hitoshimaru go Fuen No Oka