Unsere Hunde

Reika go KiYama, Jugendchampion VDH
Hitoshimaru go Fuen No OkaIzumi go KiYama, Jugendchampion VDH
Jugendchampion DCNH